Potassium Tri-tert-butoxysilanethiolates: Synthesis, Properties, and Crystal and Molecular Structures of [(tBuO)3SiSK]6[THF]2·2THF, {[(tBuO)3SiS]2K2}n, and [(tBuO)3SiSK]4[H2O]4·C6H6 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Potassium Tri-tert-butoxysilanethiolates: Synthesis, Properties, and Crystal and Molecular Structures of [(tBuO)3SiSK]6[THF]2·2THF, {[(tBuO)3SiS]2K2}n, and [(tBuO)3SiSK]4[H2O]4·C6H6

Abstrakt

W reakcji tri-tert-butoksysilanotiolu z potasem otrzymano trzy nowe związki:[(tBuO)3SiSK]6[THF]2·2THF, {[(tBuO)3SiS]2K2}n, i[(tBuO)3SiSK]4[H2O]4·C6H6. Stanowią one dogodne substraty w syntezach kompleksów silanotiolanowych metali przejściowych. Charakteryzują się one również różnorodnością tworzonych układów. Rentgenowska analiza strukturalna wykazała, iż tworzą one trzy typy makrocząsteczkowych układów, w których powtarzające się motywy powiązane są ze sobą wiązaniami koordynacyjnymi i /lub wiązaniami wodorowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS nr 184, strony 1426 - 1439,
ISSN: 1042-6507
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Jesionka E., Kazimierczuk K., Wojnowski W.: Potassium Tri-tert-butoxysilanethiolates: Synthesis, Properties, and Crystal and Molecular Structures of [(tBuO)3SiSK]6[THF]2·2THF, {[(tBuO)3SiS]2K2}n, and [(tBuO)3SiSK]4[H2O]4·C6H6// PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. -Vol. 184, nr. iss. 6 (2009), s.1426-1439
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 108 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi