Analiza specjacyjna metali ciężkich w łańcuchu troficznym organizmów morskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza specjacyjna metali ciężkich w łańcuchu troficznym organizmów morskich

Abstrakt

Katastrofy ekologiczne, takie jak ta, która miała miejsce w zatoce Minamata, Japonia, zwróciły uwagę naukowców na zagrożenie płynące ze strony metali i ich związków. Stało się jasne, że toksyczność, mobilność, biodostępność i bioakumulacja metali zależą od form chemicznych oraz postaci fizycznych, w jakich dany pierwiastek występuje w środowisku. Szczególną uwagę poświęca się metalom, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jeśli występują w odpowiedniej ilości. Natomiast, jeśli występują w organizmie w ilościach przekraczających dopuszczalne poziomy, wykazują działanie toksyczne. Do takich pierwiastków można zaliczyć, m. in. selen, chrom i cynk. Istnieje również grupa pierwiastków śladowych (Hg, Pb, Cd, As, Sn), które są zbyteczne i toksyczne dla organizmów żywych, a ich szkodliwe działanie potęguje zdolność do akumulowania się w tkankach roślinnych i zwierzęcych. W celu oceny wpływu tych elementów na zdrowie organizmów morskich niezbędne jest prowadzenie ilościowych i jakościowych oznaczeń metali i ich związków w organizmach na wszystkich szczeblach drabiny żywieniowej ekosystemów morskich.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 35 - 39,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bajger-Nowak G., Konieczka P., Namieśnik J.: Analiza specjacyjna metali ciężkich w łańcuchu troficznym organizmów morskich// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 3 (2010), s.35-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi