Mocz jako źródło informacji o narażeniu zawodowym na metale = Urine as a source of information on occupational exposure to metals- a review - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mocz jako źródło informacji o narażeniu zawodowym na metale = Urine as a source of information on occupational exposure to metals- a review

Abstrakt

W pracy przedstawiono informacje na temat możliwości wykorzystywania próbek moczu ludzkiego jako materiału do badań analitycznych ukierunkowanych na uzyskanie informacji o narażeniu zawodowym na metale. Szczególną uwagę zwrócono na:-techniki izolacji i wzbogacania metali i ich metabolitów z próbek moczu,-techniki oznaczania metali w otrzymywanych ekstraktach,-zebranie informacji literaturowych odnośnie oznaczanych stężeń metali w próbkach moczu zebranych od pracowników narażonych na toksyczne działanie metali w środowisku pracy.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Rutkiewicz I., Namieśnik J.: Mocz jako źródło informacji o narażeniu zawodowym na metale = Urine as a source of information on occupational exposure to metals- a review// Ecological Chemistry and Engineering S = Chemia i Inżynieria Ekologiczna S.. -Vol. 16., nr. S1 (2009), s.63-80
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi