Angelika Beyer - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Applications of sample preparation techniques in the analysis of pesticides and PCBS in food

  Pestycydy oraz anality z grupy polichlorowanych bifenyli (PCB), można znaleźć w żywności w niewielkich stężeniach, jednak ich zdolność do kumulacji i toksyczność powodują konieczność oznaczanie tych związków w żywności. Analiza próbek żywności pod kątem obecności pestycydów i analitów z grupy PCB przysparza wiele trudności ze względu na specyfikę przygotowania próbki w oparciu o wieloetapowe operacje oczyszczania próbki zawierającej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Methods for determining pesticides and polychlorinated biphenyls in food samples-problems and challenges

  W związku z koniecznością oznaczania szeregu zanieczyszczeń w próbkach środowiskowych i biologicznych, doszło do rozwoju licznych technik i metod analitycznych. Pomimo tych osiągnięć przed analityką nadal stoją liczne wyzwania. Jednym z nich jest oznaczanie pozostałości pestycydów i PCB w próbkach żywności. Najbardziej zaawansowane metody analityczne składają się z wielu etapów, co przekłada się, przede wszystkim, na duże nakłady...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Polychlorinated Biphenyls (PCBs)

  - Rok 2013

  W rozdziale opisano właściwości PCB, źródła zanieczyszczenia środowiska tymi związkami, ich biodegradację oraz transformacje w środowisku, biokumulację, biowzbogacanie oraz wpływ na zdrowie człowieka. Opisano również procesy destrukcji PCBs oraz regulacje prawne dotyczace tej grupy związków

wyświetlono 604 razy