Applications of sample preparation techniques in the analysis of pesticides and PCBS in food - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Applications of sample preparation techniques in the analysis of pesticides and PCBS in food

Abstrakt

Pestycydy oraz anality z grupy polichlorowanych bifenyli (PCB), można znaleźć w żywności w niewielkich stężeniach, jednak ich zdolność do kumulacji i toksyczność powodują konieczność oznaczanie tych związków w żywności. Analiza próbek żywności pod kątem obecności pestycydów i analitów z grupy PCB przysparza wiele trudności ze względu na specyfikę przygotowania próbki w oparciu o wieloetapowe operacje oczyszczania próbki zawierającej śladowe ilości analitu przy jednoczesnym dużym obciążeniu substancjami przeszkadzającymi. Wszystkie etapy procedury analitycznej, na którą składają się: pobranie i przygotowanie próbki, ekstrakcja analitów z matrycy, oczyszczanie ekstraktów i oznaczenie końcowe, są bardzo istotne, a dokładność i prawidłowość ich wykonania ma decydujący wpływ na wynik końcowy.

Cytowania

  • 9 7

    CrossRef

  • 9 9

    Web of Science

  • 1 1 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
FOOD CHEMISTRY nr 108, strony 669 - 680,
ISSN: 0308-8146
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Beyer A., Biziuk M.: Applications of sample preparation techniques in the analysis of pesticides and PCBS in food// FOOD CHEMISTRY. -Vol. 108., nr. nr 2 (2008), s.669-680
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.foodchem.2007.11.024
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi