Organohalogen compounds in the environment. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Organohalogen compounds in the environment.

Abstrakt

Przedyskutowano problem związków chloroorganicznych w środowisku, takich jak: pestycydy chloroorganiczne, polichlorowane bifenyle, polichlorowane dibenzodioksyny i furany. Omówiono podstawowe właściwości fizykochemiczne, toksykologiczne oraz ścieżki przemian w środowisku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 73 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi