Analytical procedures used in examining human urine samples. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analytical procedures used in examining human urine samples.

Abstrakt

Źródłem informacji o stanie środowiska mogą być zarówno wyniki badań próbek części nieożywionej (woda, gleba, powietrze) jak i części biotycznej, w tym także tkanek i płynów ustrojowych człowieka, który jest nieustannie narażony na działanie szerokiego spektrum ksenobiotyków. Badanie płynów ustrojowych człowieka (głównie krwi i moczu) może być bardzo użyteczną i interesującą drogą do uzyskania informacji o stanie środowiska. Jednak, aby zbadać skład płynów biologicznych takich jak mocz lub krew, pobrane próbki należy odpowiednio przygotować, ponieważ posiadają one bardzo skompikowaną matrycę,która uniemożliwia bezpośrednie oznaczanie analitów którąkolwiek z dostępnych metod analitycznych. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd metod izolacji, wzbogacania i technik oznaczeń końcowych analitów z próbek moczu ludzkiego i krwi. Zawarto również informacje na temat metod i technik analitycznych wykorzystywanych do oznaczania zarówno związków nieorganicznych(metali) oraz wybranych związków organicznych (alkoholi, lotnych związków chloroorganicznych, węglowodorów aromatycznych: benzen, toluen, styren oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych). Oznaczanie tych związków i ich metabolitów (biomarkerów) w moczu jest często wykorzystywane jako ilościowy wskaźnik ekspozycji na daną substancję (tzw. monitoring biologiczny).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 12, strony 503 - 521,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kozłowska K., Polkowska Ż., Przyjazny A., Namieśnik J.: Analytical procedures used in examining human urine samples.// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 12., nr. 5 (2003), s.503-521
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi