Methodological evaluation of method for dietary heavy metal intake - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Methodological evaluation of method for dietary heavy metal intake

Abstrakt

Narażenie człowieka na działanie zanieczyszczeń środowiskowych jest poważnym problemem w obecnych czasach. Metale ciężkie są uważane za toksyczne dla człowieka ze względu na tendencję kumulowania się w wybranych tkankach organizmu. Ponadto, ich obecność w ustroju jest przyczyną wielu schorzeń. Substancje szkodliwe mogą przenikać do organizmu kilkoma drogami, m.in. poprzez spożywanie skażonej żywności. Biorąc pod uwagę ryzyko związane z przyjmowaniem metali ciężkich, należy monitorować oraz badać żywność w kierunku zawartości substancji toksycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF FOOD SCIENCE nr 73, strony 21 - 29,
ISSN: 0022-1147
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Żukowska J., Biziuk M.: Methodological evaluation of method for dietary heavy metal intake// JOURNAL OF FOOD SCIENCE. -Vol. 73., nr. nr 2 (2008), s.21-29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi