Wielowymiarowe techniki analizy danych pomiarowych - przykłady z zakresu analityki i monitoringu środowiska. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielowymiarowe techniki analizy danych pomiarowych - przykłady z zakresu analityki i monitoringu środowiska.

Abstrakt

Przedstawiono techniki obróbki wielowymiarowych zbiorów wyników pomiarowych. Na podstawie danych literaturowych zaprezentowano możliwość wykorzystania w analityce i moitoringu środowiskowym takich technik jak: analiza wariancji (ANOVA), analiza szeregów czasowych, analiza czynnikowa, sztuczne sieci neuronowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Astel A., Szczepaniak K., Namieśnik J.: Wielowymiarowe techniki analizy danych pomiarowych - przykłady z zakresu analityki i monitoringu środowiska.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi