Nadnapięcie jako nowy wskaźnik właściwości utleniająco-redukujących roztworów wodnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nadnapięcie jako nowy wskaźnik właściwości utleniająco-redukujących roztworów wodnych

Abstrakt

W publikacji przedstawiono koncepcję wyznaczania właściwości redox roztworów wodnych w oparciu o przebieg nadnapięcia rejestrowanego na elektrodzie pracującej w trakcie przepływ przez nią prądu o znanej wartości. W artykule przedstawiono analizę właściwości statycznych i dynamicznych zaproponowanej metody.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Metrologia dziś i jutro strony 215 - 226
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Suchocki K.: Nadnapięcie jako nowy wskaźnik właściwości utleniająco-redukujących roztworów wodnych// Metrologia dziś i jutro/ ed. eds. Jerzy Jakubiec, Zbigniew Moroń, Henryk Juniewicz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010, s.215-226
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi