Nadzorowanie drgań w modelu hybrydowym na bazie oceny zgodności modelu obliczeniowego z obiektem rzeczywistym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nadzorowanie drgań w modelu hybrydowym na bazie oceny zgodności modelu obliczeniowego z obiektem rzeczywistym

Abstrakt

Praca dotyczy nadzorowania drgań w procesie frezowania szybkościowego zakrzywionych przedmiotów podatnych. Frezowanie przeprowadzono na maszynie Mikron VCP 600 przy użyciu smukłego freza kulistego. Dynamikę niestacjonarnego układu sterowanego oraz zdefiniowany energetyczny wskaźnik jakości opisano we współrzędnych hybrydowych. Uwzględniono podatność narzędzia oraz podatność przedmiotu obrabianego. W strukturze obrabiarki wyodrębniono wrzeciono z zamocowanym w uchwycie narzędziem wieloostrzowym oraz stół z przedmiotem obrabianym. Opracowano modele obliczeniowe przedmiotów podatnych utwierdzonych jednostronnie oraz wykonano obliczenia ich częstotliwości i postaci drgań własnych. Przeprowadzono badania doświadczalne na rzeczywistym przedmiocie obrabianym, z wykorzystaniem eksperymentalnej analizy modalnej. Dokonano oceny zgodności modelu obliczeniowego z obiektem rzeczywistym. Zaproponowano koncepcję układu aktywnej redukcji drgań przedmiotu podatnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Teoria maszyn i mechanizmów strony 205 - 212
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Chodnicki M.: Nadzorowanie drgań w modelu hybrydowym na bazie oceny zgodności modelu obliczeniowego z obiektem rzeczywistym// Teoria maszyn i mechanizmów/ ed. red. J. Wojnarowski, I. Adamiec-Wójcik Bielsko-Biała: Wydaw. Akad. Techn.-Humanist., 2008, s.205-212
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi