Modelling and simulation of vibration surveillance during ball end milling of flexible details - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelling and simulation of vibration surveillance during ball end milling of flexible details

Abstrakt

Praca dotyczy nadzorowania drgań w procesie frezowania szybkościowego przedmiotów podatnych za pomocą doboru optymalnej prędkości obrotowej wrzeciona. W niestacjonarnym układzie drgającym modelowanym dyskretnie wyodrębniono podukład modalny, podukład strukturalny oraz podukład łączący. Dynamikę procesu skrawania opisano we współrzędnych hybrydowych, przez co uzyskano znacznie mniejszy rząd niż w przypadku modelu strukturalnego. Przedstawiono nadzorowanie drgań podczas skrawania przedmiotów podatnych (cienkich płytek) smukłym frezem kulistym. Uwzględniono podatność narzędzia oraz podatność przedmiotu obrabianego. W strukturze obrabiarki wyodrębniono wrzeciono z zamocowanym w uchwycie narzędziem wieloostrzowym oraz stół z przedmiotem obrabianym. Jednym z istotnych elementów modelowania w układzie hybrydowym jest wyznaczenie parametrów modelu podukładu modalnego. Wykonano zatem obliczenia częstości oraz postaci drgań własnych dla jednostronnie utwierdzonych cienkich płytek (podukład modalny), wykonanych z różnych materiałów. Jednocześnie przeprowadzono badania doświadczalne, w celu oceny zgodności modelu podukładu modalnego oraz eksperymentalnego wyznaczenia współczynników tłumienia. Przeprowadzono symulację komputerową oraz badania doświadczalne podczas frezowania na maszynie Mikron VCP 600, które potwierdziły skuteczność nadzorowania drgań w rzeczywistym procesie obróbkowym.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kaliński K.: Modelling and simulation of vibration surveillance during ball end milling of flexible details// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi