Nadzorowanie jakości wytwarzania w elastycznym gnieździe obróbki ze współrzędnościową maszyna pomiarową - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nadzorowanie jakości wytwarzania w elastycznym gnieździe obróbki ze współrzędnościową maszyna pomiarową

Abstrakt

W pracy omówiono zagadnienia kształtowania procedur sterowania i zarządzania jakością wytwarzania w elastycznych systemach obróbki z zastosowaniem metod statystycznych oraz kart kontrolnych Shewharta, jako narzędzi monitorowania przebiegów procesu. Przedstawiono model organizacji systemu dla efektywnego nadzorowania jakości procesu z wykorzystaniem kart typu X-R oraz wyników badań jego zdolności jakościowej. Zawarto studium przypadku nadzorowania jakości procesu, przebiegającego w rzeczywistym wielostanowiskowym gnieździe obróbkowym wybranego przedsiębiorstwa, obejmującym współrzędnościową maszynę pomiarową (WMP).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Siemiątkowski M.: Nadzorowanie jakości wytwarzania w elastycznym gnieździe obróbki ze współrzędnościową maszyna pomiarową// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi