Networked Object Monitor - A distributed system for monitoring, diagnostics and control of complex industrial facilities - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Networked Object Monitor - A distributed system for monitoring, diagnostics and control of complex industrial facilities

Abstrakt

Rozwój mobilności i technologii internetowych, a także globalizacji gospodarki światowej, uwzględniający kluczowe aspekty zarządzania przepływem informacji, otworzył zupełnie nowe możliwości opracowywania i konstruowania innowacyjnych rozwiązań technicznych. Z taką myślą powstał prototyp Sieciowego Monitora Obiektu, aplikacji umożliwiającej nie tylko ciągłą kontrolę parametrów obiektów przemysłowych i biznesowych, ale również zarządzanie grupami pracowników oraz nowoczesnym przepływem informacji (technicznej i korporacyjnej). Rozwiązanie to oparto na najnowocześniejszych technicznie i technologicznie środkach, które pozwalają na łatwą dalszą rozbudowę sytemu. Dlatego można je traktować jako obiecujący zaczątek rozwoju rozmaitych praktycznych aplikacji, które mogą wymagać poszerzenia funkcjonalności oraz struktury, jak również dostosowania systemu do innych wymagań stawianych przez nowoczesne firmy.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Metrology and Measurement Systems nr XIX, strony 1 - 12,
ISSN: 0860-8229
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Wszołek J.: Networked Object Monitor - A distributed system for monitoring, diagnostics and control of complex industrial facilities // Metrology and Measurement Systems. -Vol. XIX, nr. no. 3 (2012), s.1-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi