New forms of organizations in the knowledge economy : the concept of a flexi organization - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

New forms of organizations in the knowledge economy : the concept of a flexi organization

Abstrakt

Artykuł przedstawia wybrane koncepcje zarządzania organizacją w gospodarce opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji organizacji elastycznej. Elastyczność organizacji jest rozpatrywana w odniesieniu do jej pracowników, klientów oraz dostawców.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '07 : praca zbiorowa strony 335 - 343
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Zięba M.: New forms of organizations in the knowledge economy : the concept of a flexi organization// Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '07 : praca zbiorowa/ ed. pod redakcją Jerzego Gołuchowskiego, Aldony Frączkiewicz-Wronki. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s.335-343
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi