Niepewności w kwestii CO2 na tle globalnego ocieplenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niepewności w kwestii CO2 na tle globalnego ocieplenia

Abstrakt

Ditlenek węgla to powszechnie znany gaz, uczestniczący m.in. w procesie fotosyntezy. W ostatnich latach zyskał on jednak miano czynnika, który w głównej mierze przyczynia się do powstania efektu cieplarnianego, a walka z emisjami CO2 stała się jednym z najważniejszym elementów polityki UE. Powiązanie tezy antropogenicznego wpływu na ocieplenie klimatu ze wzrostem stężenia ditlenku węgla w atmosferze, pociągnęło za sobą konsekwencje w postaci nakazów redukcji emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2), których efektem stał się Protokół z Kioto i handel emisjami na wolnym rynku. Powszechnie wiadomo jednakże, iż CO2 posiada mniejszy wpływ na efekt cieplarniany, niż choćby CH3, czy nawet H2O. Czy uprawnione jest zatem przekonanie o szkodliwości nadmiernej emisji CO2? Jaki jest naprawdę wpływ tego gazu na nasze życie? Niniejsza praca próbuje dać odpowiedź na te nurtujące nas dziś pytania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekologia i Technika nr R. 18, strony 120 - 126,
ISSN: 1230-462X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lewandowski W., Klugmann-Radziemska E., Ryms M., Meler P.: Niepewności w kwestii CO2 na tle globalnego ocieplenia// Ekologia i Technika. -Vol. R. 18., nr. nr 3 (2010), s.120-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi