Nietypowe próbne obciążenia pali prefabrykowanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nietypowe próbne obciążenia pali prefabrykowanych

Abstrakt

Osiadanie grup palowych wciąż stanowi problem naukowy i inżynierski. Dotyczy to również małych grup palowych, dla pali usytuowanych w jednym rzędzie. W pracy przedstawiono wyniki próbnych obciążeń statycznych dwóch pali. W programie badawczym wykonano testy dla obu pali łącznie oraz oddzielnie. Różna charakterystyka krzywych osiadania wymaga dalszych weryfikacji przy uwzględnieniu zmiennych parametrów geotechnicznych i geometrycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr R. 29, strony 40 - 44,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Sahajda K., Gwizdała K.: Nietypowe próbne obciążenia pali prefabrykowanych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 29., nr. nr 1 (2008), s.40-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi