Noise Analysis and Optimization of Continuous-Time OTA-C Filters - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Noise Analysis and Optimization of Continuous-Time OTA-C Filters

Abstrakt

W pracy przedstawiono efektywną procedurę wyznaczania szumów w filtrach OTA C czasu ciagłego. Procedura wyprowadzona jest w oparciu o ogólny model filtru OTA C oraz jego opis macierzowy. Podano jawne formuły pozwalające okreslić odniesione do wejścia widmo szumów dowolnego filtru rozważanej klasy. Otrzymane wyniki teoretyczne zostały zweryfikowane poprzez porównanie z wynikami otrzymywanymi za pomocą symulatora SPICE dla wybranych przykładów filtrów dolnoprzepustowych trzeciego oraz ósmego rzędu. Sformułowanie modelu w języku algebry liniowej umozliwia bezpośrednią implementację wyprowadzonych formuł i użycie we wspomaganej komputerowo optymalizacji szumów filtrów OTA C. Jako ilustrację, przedstawiono zastosowanie do rozwiązania wybranych problemów: znajdowania struktur filtrów z wielopętlowym sprzeżeniem zwrotnym o minimalnych szumach na przykładzie filtrów realizujących funkcję przenoszenia Butterworth'a oraz Bessela piatego rzedu oraz optymalizacji szumów filtru Butterworth'a ósmego rzedu w realizacji kaskadowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kozieł S.: Noise Analysis and Optimization of Continuous-Time OTA-C Filters // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi