Non-relativistic quantum scattering from non-local separable potentials: the eignchannel approach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Non-relativistic quantum scattering from non-local separable potentials: the eignchannel approach

Abstrakt

Ostatnio sformułowana wersja metody kanałów własnych [R. Szmytkowski, Ann. Phys. (N.Y.) 311, 503 (2004)] została zastosowana do kwantowego rozpraszania cząstek Schroedingera na nielokalnych potencjałach separowalnych. Wektory kanałów własnych oraz ujemne kotangensy przesunięć fazowych zostały wprowadzone jako rozwiązania własne pewnego uogólnionego macierzowego zagadnienia na wartości własne, bez konieczności uprzedniej konstrukcji i diagonalizacji macierzy rozpraszania. Postacie macierzy rozpraszania całkowitego przekroju czynnego zostały wyrażone przez wektory kanałów własnych i przesunięcia fazowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Augusiak R.: Non-relativistic quantum scattering from non-local separable potentials: the eignchannel approach// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi