Nonreciprocity of a ferrite coupled microstrip-slot lines junction - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nonreciprocity of a ferrite coupled microstrip-slot lines junction

Abstrakt

W oparciu o wyniki modelowania numerycznego zbadano efekty niewzajemne występujące w strukturze sekcji sprzężonych poprzez warstwę ferrytu linii mikropaskowej i szczelinowej. Wykazano występowanie zjawiska periodycznej transformacji energii rodzaju mikropaskowego w rodzaj szczelinowy i odwrotnie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Electrical Engineering nr 53, strony 65 - 68,
ISSN: 1335-3632
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Michalski J., Mazur M., Mazur J.: Nonreciprocity of a ferrite coupled microstrip-slot lines junction// Journal of Electrical Engineering. -Vol. 53., nr. 9/S (2002), s.65-68
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi