Nowa metoda pomiaru parametrów sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu impedancyjnego obciążenia pomiarowego z regulowanym argumentem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowa metoda pomiaru parametrów sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu impedancyjnego obciążenia pomiarowego z regulowanym argumentem

Abstrakt

W pracy przedstawiono problematykę pomiaru impedancji obwodu zwarciowego i jego składowych elementów w sieciach elektroenergetycznych, gdzie krzywa napięcia w miejscu pomiaru może być odkształcona. W rozprawie doktorskiej przeprowadzono analizę wpływu wyższych harmonicznych zawartych w napięciu sieci na błędy pomiaru impedancji obwodu przy stosowaniu różnych metod i przyrządów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wpływ odkształcenia napięcia sieci zależy od rozwiązania miernika, parametrów obwodu badanego oraz stopnia odkształcenia. Największe błędy pomiaru mają powszechnie stosowane metody i mierniki, w których wynik wyznacza się na postawie amplitud mierzonych napięć. Błąd pomiaru może znacznie przekraczać wartość dopuszczalną przez przepisy. W pracy zaprezentowano nową metodę pomiaru impedancji elementów składowych obwodu zwarciowego wykorzystującą impedancyjne obciążenie pomiarowe z samoczynnie zmienianym argumentem, która pozwala na ograniczenie głównych źródeł błędu, w tym również odkształcenia krzywej napięcia sieci.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi