Wpływ wybranych błędów aparaturowych na dokładność pomiaru impedancji uziemienia w warunkach odkształcenia krzywej napięcia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ wybranych błędów aparaturowych na dokładność pomiaru impedancji uziemienia w warunkach odkształcenia krzywej napięcia

Abstrakt

W pracy omówiono wpływ wybranych błędów aparaturowych na dokładność pomiaru impedancji uziemień metodą techniczną oraz zaproponowaną nową metodą. Metoda ta pozwala ograniczyć wpływ odkształcenia napięcia sieci na błędy pomiaru impedancji. W badaniach skupiono się na błędzie wnoszonym przez przetwornik A/C, który może się znajdować w torach pomiarowych napięć i prądów obydwu metod. Badania i obliczenia błędów przeprowadzone zostały dla wybranych typów odkształceń krzywej napięcia i różnych parametrów obwodu badanego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Metrologia dziś i jutro : praca zbiorowa strony 253 - 266
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Ziółko M.: Wpływ wybranych błędów aparaturowych na dokładność pomiaru impedancji uziemienia w warunkach odkształcenia krzywej napięcia// Metrologia dziś i jutro : praca zbiorowa/ ed. red. W. Kiciński, L. Swędrowski. Gdańsk: Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska, 2009, s.253-266
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi