Nowe metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych

Abstrakt

Problemem badawczym, którego dotyczy rozprawa jest przeciwdziałanie zjawisku nielegalnego rozpowszechniania multimediów. W rozprawie wykazano, że wykorzystanie kwaternionowej reprezentacji obrazów kolorowych i właściwości rachunku kwaternionowego umożliwia zrealizowanie systemu łącznego fingerprintingu i deszyfracji odpornego na ataki zmowy. Celem pracy było zaprojektowanie skutecznej metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji dla obrazów kolorowych wykorzystującej rachunek kwaternionowy. Głównym kryterium oceny skuteczności projektowanej metody miała być odporność na ataki zmowy, czyli ataki realizowane przez zorganizowane grupy nieuczciwych użytkowników. W części wstępnej, przedstawiono zagadnienia ochrony multimediów poprzez fingerprinting, zagrożenia dla osadzonych fingerprintów oraz opisano koncepcję łącznego fingerprintingu i deszyfracji. W części głównej, przedstawiono trzy nowe metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych. Dla każdej metody przedstawiono konstrukcję kluczy, algorytm szyfrowania, algorytm deszyfrowania z jednoczesnym osadzeniem fingerprintu, oraz algorytm identyfikacji piratów. Przeprowadzono badania niezauważalności osadzonych fingerprintów oraz badania ich odporności na szum, kompresję, ataki zmowy i ataki zmowy połączone z kompresją oraz wielokryterialnie oceniono każdą zaproponowaną metodę. Dodatkowo, zaproponowano sprawiedliwy protokół zarządzania dystrybucją dla metod JFD rozwiązujący problem praw klienta oraz problem niepowiązania. W podsumowaniu rozprawy omówiono otrzymane wyniki oraz przedstawiono kierunki kontynuacji badań.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi