Porównanie nowych metod fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie nowych metod fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych

Abstrakt

W artykule porównano nowe metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji JFD (ang. Joint Fingerprinting and Decryption) dla obrazów kolorowych zaproponowane w rozprawie doktorskiej dr inż. Bartosza Czaplewskiego. Metody porównano z innymi metodami JFD znanymi z literatury. Metody zostały porównane w kontekście niezauważalności fingerprintów, odporności na szum, odporności na kompresję, odporności na ataki zmowy, oraz odporności na ataki zmowy połączone z kompresją.

Cytowania

0
CrossRef
0
Web of Science
0
Scopus

Bartosz Czaplewski. (2016). Porównanie nowych metod fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych, (6), 249-252. https://doi.org/10.15199/59.2016.6.18

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Czaplewski B.: Porównanie nowych metod fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2016), s.249-252

wyświetlono 8 razy

Meta Tagi