Łączony fingerprinting i kryptograficzne zabezpieczenie danych z wykorzystaniem szyfru Hilla - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Łączony fingerprinting i kryptograficzne zabezpieczenie danych z wykorzystaniem szyfru Hilla

Abstrakt

W referacie przedstawiono rozwinięcie metody Hillcast znakowania obrazów, która należy do grupy metod wprowadzających fingerprinting przy deszyfracji zabezpieczonego kryptograficznie obrazu (ang. JFD (Joint Fingerprinting and Decryption)), której głównym przeznaczeniem są usługi wideo na żądanie (ang. VoD (Video on Demand)). Metoda zapewnia kryptograficzne bezpieczeństwo oraz znakowanie treści multimedialnych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skalowalności.Proponowana metoda wykorzystuje prosty szyfr blokowy, jakim jest zmodyfikowany, dla uzyskania podwyższonego bezpieczeństwa, szyfr Hilla, do szyfrowania treści multimedialnych. Losowo wybierane fragmenty danych zaszyfrowywane są wspólnym kluczem, a następnie wysyłane są do wszystkich użytkowników za pomocą dystrybucji multicastowej. Projektowany jest zbiór kluczy deszyfrujących, które są różne dla każdego użytkownika i są dostarczane im za pomocą połączeń unicastowych. Klucze deszyfrujące są konstruowane w ten sposób, że podczas deszyfracji wprowadzane są pewne zmiany w treści multimedialnej. Zmiany te są unikatowe w skali wszystkich użytkowników oraz są niezauważalne dla człowieka, zatem stanowią fingerprinty.W referacie zostały zamieszczone wyniki przeprowadzonych badań odporności metody na ataki zmowy, przeprowadzone przez uśrednienie zarówno oznakowanych kopii, jak i kluczy deszyfrujących.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 1, strony 237 - 242,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Czaplewski B., Rykaczewski R.: Łączony fingerprinting i kryptograficzne zabezpieczenie danych z wykorzystaniem szyfru Hilla// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 1., (2011), s.237-242
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi