Hillcast - metoda łącznego kryptograficznego zabezpieczenia i fingerprintingu danych dla multicastowej dystrybucji informacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hillcast - metoda łącznego kryptograficznego zabezpieczenia i fingerprintingu danych dla multicastowej dystrybucji informacji

Abstrakt

W pracy zaproponowano nową, należącą do grupy JDF (ang. Joint Decryption and Fingerprinting) metodę łącznego kryptograficznego zabezpieczenia i fingerprintingu danych, przeznaczoną dla multicastowej dystrybucji informacji multimedialnych. Dane przeznaczone dla dużej liczby odbiorców są przez dystrybutora (właściciela) szyfrowane za pomocą szyfru blokowego, będącego zmodyfikowanym szyfrem Hilla, i w tej postaci są multicastowo przesyłane do odbiorców. Klucze deszyfrujące wysyłane są do odbiorców unicastowo. Są one zabezpieczone kryptograficznie i są różne dla każdego odbiorcy. Klucze są tak zaprojektowane, że każdy odbiorca, dokonując deszyfracji danych, jednocześnie wprowadza do nich jednoznacznie identyfikujący go, niewidoczny dla oka ludzkiego, fingerprint. W pracy przedstawione zostały przykładowe wyniki badań odporności metody na atak przez dodanie szumu i atak przez uśrednianie sumy kopii zmówionych użytkowników.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 231 - 236,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rykaczewski R.: Hillcast - metoda łącznego kryptograficznego zabezpieczenia i fingerprintingu danych dla multicastowej dystrybucji informacji// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.231-236
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi