Nowe prace badawczo-rozwojowe pomp i silników hydraulicznych w Katedrze Hydrauliki i Pneumatyki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe prace badawczo-rozwojowe pomp i silników hydraulicznych w Katedrze Hydrauliki i Pneumatyki

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano nowy typ silników hydraulicznych satelitowych o małych objętościach roboczych zasilanych olejem mineralnym i zasilanych wodą. Ponadto scharakteryzowano pompy wielotłoczkowe osiowe z rozrządem krzywkowym o zmiennej wydajności typu PWK. Przedstawiono wyniki wstępnych badań silników satelitowych przy zasilaniu olejem i przy zasilaniu wodą. Przedstawiono również kierunki badań rozwojowych nad silnikami satelitowymi oraz pompami PWK.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
NAPĘDY I STEROWANIA HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE '2007 : Krajowy Sektor wobec Wyzwań Konkurencyjności : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = HYDRAULICS AND PNEUMATICS '2007 : Domestic Branch and Challenges of Competitiveness : international scientific-technical conference, Wrocław, 10-12 października 2007. strony 192 - 201
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Balawender A., Osiecki L., Śliwiński P.: Nowe prace badawczo-rozwojowe pomp i silników hydraulicznych w Katedrze Hydrauliki i Pneumatyki// NAPĘDY I STEROWANIA HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE '2007 : Krajowy Sektor wobec Wyzwań Konkurencyjności : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = HYDRAULICS AND PNEUMATICS '2007 : Domestic Branch and Challenges of Competitiveness : international scientific-technical conference, Wrocław, 10-12 października 2007./ Wrocław: Ośr. Dosk. Kadr SIMP, 2007, s.192-201
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi