Nowe problemy HardLogistics w nowych węzłach sieci logistycznych. (Dyrektywy Nowego Podejścia) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe problemy HardLogistics w nowych węzłach sieci logistycznych. (Dyrektywy Nowego Podejścia)

Abstrakt

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało znaczne zmiany w przepisach dotyczących budowy i eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Podano zasady oceny zgodności z Dyrektywami Nowego Podejścia na przykładzie wprowadzania maszyn z obszaru Unii oraz maszyn importowanych spoza tego obszaru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kościelny R.: Nowe problemy HardLogistics w nowych węzłach sieci logistycznych. (Dyrektywy Nowego Podejścia)// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi