Numerical modelling of elasto-viscoplastic Bodner-Partom constitutive equations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical modelling of elasto-viscoplastic Bodner-Partom constitutive equations

Abstrakt

Artykuł omawia wykorzystanie specjalnej procedury UVSCPL umożliwiającej wprowadzenie do komercyjnego programu MSC.Marc sprężysto-lepkoplastycznych równań modelu Bodnera-Partoma. Prezentuje szereg przykładów statycznych i dynamicznych, które potwierdzają poprawność zaproponowanej koncepcji analizy konstrukcji z wykorzystaniem rozpatrywanego prawa Bodnera-Partoma.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Ambroziak A.: Numerical modelling of elasto-viscoplastic Bodner-Partom constitutive equations// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi