Wyniki wyszukiwania dla: MSCMARC - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MSCMARC

Wyniki wyszukiwania dla: MSCMARC

 • Analysis of non-linear elastic material properties of PVC-coated Panama fabric.

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy omówiono proces identyfikacji parametrów materiałowych dla wybranej tkaniny technicznej typu Panama. Zaproponowano metodę identyfikacji nieliniowo sprężystych właściwości tkaniny Panama. Określono zakres stosowalności nieliniowo sprężystych parametrów, w oparciu o doraźną wytrzymałości tkaniny na rozciąganie (UTS), która poddana redukcji określa tzw. wytrzymałość długoterminową (LTS). Opisano doświadczenia niezbędne do...

 • Weryfikacja mes badań właściwości sprężysto-lepkoplastycznych stali p9 (9cr1mo).

  Publikacja

  W niniejszej pracy opisano zastosowanie MES do weryfikacji badań, które miały na celu określenie właściwości sprężysto-lepkoplastycznych stali ferrytycznej P9 (9Cr1Mo) w temp. 500[°C]. W referacie skupiono się na błędach w geometrii próbek powstałych przy ich przygotowaniu. Wyniki analizy numerycznej miały na celu potwierdzenie wpływu wybranych imperfekcji na zaobserwowane deformacje próbek. W obliczeniach wykorzystano komercyjny...

 • Chaboche model - development and fe application

  Publikacja

  - Rok 2005

  Celem artykułu jest prezentacja rozwoju i numerycznej aplikacji sprężysto-lepkoplastycznego modelu Chabocha. Przedstawione są szczegółowe opisy kilku wariantów modelu wraz z parametrami materiałowymi. Dynamiczna analiza kołowej płyty stalowej, która jest porównywana z wynikami eksperymentalnymi, ilustruje praktyczne zastosowanie opisywanego modelu. Do wprowadzenia modelu Chabocha do komercyjnego programu MSC.Marc użyta jest procedura...

 • Numerical modelling of elasto-viscoplastic Bodner-Partom constitutive equations

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł omawia wykorzystanie specjalnej procedury UVSCPL umożliwiającej wprowadzenie do komercyjnego programu MSC.Marc sprężysto-lepkoplastycznych równań modelu Bodnera-Partoma. Prezentuje szereg przykładów statycznych i dynamicznych, które potwierdzają poprawność zaproponowanej koncepcji analizy konstrukcji z wykorzystaniem rozpatrywanego prawa Bodnera-Partoma.

 • Membrane-hanging roof analysis: an example

  Publikacja

  Artykuł przedstawia analizę konstrukcji membranowo cięgnowej poddanej obciążeniom klimatycznym. Analizowano wstępny wariant nowoprojektowanego przekrycia Opert Leśnej w Sopocie. Dyskutowane są również podstawowe równania modelu sieci gęstej wykorzystanego w opisie zachowania się tkaniy technicznej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym