Numeryczna analiza kompozytowych powłok warstwowych z uwzględnieniem wpływów termicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numeryczna analiza kompozytowych powłok warstwowych z uwzględnieniem wpływów termicznych

Abstrakt

Cel pracy stanowi sformułowanie efektywnego algorytmu numerycznego do analizy kompozytowych powłok warstwowych obciążonych temperaturą. Ponieważ panele kompozytowe podlegają często dużym deformacjom jeszcze w zakresie przed-krytycznym, przeprowadzana jest analiza geometrycznie nieliniowa. Informację o nośności konstrukcji wzbogaca analiza wytężenia materiału, przeprowadzana w każdym kroku przyrostowym przy wykorzystaniu hipotezy Tsai-Wu.Wielowarstwowa powłoka traktowana jest jako pojedyncza warstwa, której kinematyka jest zgodna z teorią ścinania pierwszego rzędu.Model zaimplementowano do autorskiego programu metody elementów skończonych. Ścieżki równowagi śledzono metodą sterowania obciążeniem oraz metodą Riksa-Wempnera-Ramma (RWR). Jako kryterium odciążania w metodzie RWR zastosowano warunek zaproponowany przez Y.T. Fenga.Weryfikując zaproponowane podejście, przeprowadzono analizy kilku przykładów. Dla części z nich wykonano obliczenia również za pomocą programu NX-Nastran, pokazując charakterystyczne problemy ze zbieżnością rozwiązania przy zastosowaniu zaimplementowanego tam algorytmu sterowania parametrem łuku. Algorytm programu autorskiego pozwala na otrzymanie rozwiązań i okazuje się efektywnym narzędziem do analizy stateczności i wytężenia powłok warstwowych obciążonych termicznie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi