Numeryczna symulacja pracy gazowego kotła wodnego oraz ocena jego wpływu na środowisko - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numeryczna symulacja pracy gazowego kotła wodnego oraz ocena jego wpływu na środowisko

Abstrakt

Ilość dostarczanego powietrza oraz rozkład jego koncentracji w komorze paleniskowej mają istotny wpływ na prawidłowość przebiegu procesu spalania. Uzyskanie jednorodnego rozkładu jest praktycznie niemożliwe, dlatego powietrze dostarczane jest w nadmiarze. Konieczne jest jednak dobranie takiej wartości współczynnika nadmiaru powietrza, która pozwoli ograniczyć stratę wylotową, utrzymując przy tym wartości emisji na możliwie niskim poziomie. Na podstawie analizy składu chemicznego spalin można dokonać oceny jakości procesu spalania. Stworzenie numerycznego modelu urządzenia oraz przeprowadzenie symulacji jego pracy umożliwiłoby zatem oszacowanie jego wpływu na środowisko naturalne już na etapie projektowym.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanik strony 247 - 254,
ISSN: 0025-6552
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Grzymkowska A.: Numeryczna symulacja pracy gazowego kotła wodnego oraz ocena jego wpływu na środowisko// Mechanik. -., nr. 7 (2013), s.247-254
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi