"Numeryczna symulacja pracy gazowego kotła wodnego oraz ocena jego wpływu na środowisko" - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

"Numeryczna symulacja pracy gazowego kotła wodnego oraz ocena jego wpływu na środowisko"

Abstrakt

Ilość dostarczanego powietrza oraz rozkład jego koncentracji w komorze paleniskowej mają istotny wpływ na prawidłowość przebiegu procesu spalania. Uzyskanie jednorodnego rozkładu jest praktycznie niemożliwe, dlatego powietrze dostarczane jest w nadmiarze. Konieczne jest jednak dobranie takiej wartości współczynnika nadmiaru powietrza, która pozwoli ograniczyć stratę wylotową, utrzymując przy tym wartości emisji na możliwie niskim poziomie. Na podstawie analizy składu chemicznego spalin można dokonać oceny jakości procesu spalania. Stworzenie numerycznego modelu urządzenia oraz przeprowadzenie symulacji jego pracy umożliwiłoby zatem oszacowanie jego wpływu na środowisko naturalne już na etapie projektowym.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Grzymkowska A.: "Numeryczna symulacja pracy gazowego kotła wodnego oraz ocena jego wpływu na środowisko"// XVII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji/ Warszawa: WAT, 2013, s.247-253
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi