O chińskich korzeniach modernizacji japońskiego prawa epoki Meiji - system prawny okresu Edo - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O chińskich korzeniach modernizacji japońskiego prawa epoki Meiji - system prawny okresu Edo

Abstrakt

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
Publikacja monograficzna
Tytuł wydania:
Rozważania nad procesem stanowienia prawa w Polsce i Chinach na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia strony 163 - 174
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph
Bibliografia: test
 1. Y. Noda, Introduction to Japanese Law, przeł. A. H. Angelo, Tokyo 1976, s. 22.
 2. Ibidem, s. 25. otwiera się w nowej karcie
 3. Ibidem, s. 30. otwiera się w nowej karcie
 4. P. R. Luney, Traditions and Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan, "Law and Contemporary Problems" 1989, vol 52, no. 2, s. 146. otwiera się w nowej karcie
 5. R. David, Traité élémentaire de droit civil compare, Paris 1950, s. 388-389. otwiera się w nowej karcie
 6. R. David, J. E. C. Brierley, Major Legal Systems in the World today: An Introduction to the Comparative Study of Law, London 1968, s. 20, 450-460.
 7. K. G. Henshall, A History of Japan: From Stone Age to Superpower, Chippenham 2012, s. 3.
 8. H. Oda, op. cit., s. 13-14. otwiera się w nowej karcie
 9. Ibidem. otwiera się w nowej karcie
 10. Ibidem, s. 14. otwiera się w nowej karcie
 11. H. Oda, op. cit., s. 18. otwiera się w nowej karcie
 12. R. H. Mitchell, Janus-Faced Justice: Political Criminals in Imperial Japan, Honolulu 1992, s. 3.
 13. H. Oda, op. cit., s. 18. do pewnej centralizacji władzy, która pozwoliła w okresie Meiji "wymienić" ośrodek władzy z osoby szoguna na cesarza. Dlatego też okres ten, jest bardzo istotnym punktem historii prawnej Japonii. Jest też przykładem bardzo dużego znaczenia i wpływu tradycji prawa chińskiego poza granicami Państwa Środka, co starałem się przedstawić w tym rozdziale.
 14. Bibliografia Cullen L. M., A History of Japan, 1582-1941, Internal and Ex- ternal Worlds, Cambridge 2003. otwiera się w nowej karcie
 15. Dean M., Japanese Legal System, London 2002. otwiera się w nowej karcie
 16. Deal W. E., Handbook to Life in Medieval and Early Modern Japan, New York 2006. otwiera się w nowej karcie
 17. Essays on China's Legal Tradition, red. Cohen J. A., Edwards R. R., Chen F., Princeton 1980.
 18. Haley J. O., Law and Culture in China and Japan: A Framework for Analysis, "Michigan Journal of International Law" 2006, vol. 27, Issue 3. otwiera się w nowej karcie
 19. Henshall K. G., A History of Japan: From Stone Age to Superpow- er, Chippenham 2012. otwiera się w nowej karcie
 20. Henshall K. G., Historia Japonii, Warszawa 2011.
 21. Luney P. R., Traditions and Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan, "Law and Contemporary Problems" 1989, vol 52, no. 2. otwiera się w nowej karcie
 22. Martin B., Wetzler P., The German Role in the Modernization of Japan -The Pitfall of Blind Acculturation, "Oriens Extremus" 1990, vol. 33, no. 1.
 23. Mitchell R. H., Janus-Faced Justice: Political Criminals in Impe- rial Japan, Honolulu 1992.
 24. Nishiyama M., Edo Culture: Daily Life and Diversions in Urban Japan, 1600-1868, Honolulu 1997. otwiera się w nowej karcie
 25. Noda Y., Introduction to Japanese Law, przeł. A. H. Angelo, To- kyo 1976.
 26. Oda H., Japanese Law, New York 2011. otwiera się w nowej karcie
 27. Splisgart J., Przemiany ery Meiji (1868-1912). Modernizacja a formowanie się "nowej" tożsamości w Japonii, "Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2016, nr 10. otwiera się w nowej karcie
 28. Steenstrup C., A History of Law in Japan until 1868, Leiden 1996.
 29. Suzuki T., Karaś T., Prawo Japońskie, Warszawa 2008
 30. Wren H. G., The Legal System of Pre-Western Japan, "Hastings Law Journal" 1968, vol 20, Issue 1. otwiera się w nowej karcie
 31. Wright A., T'ang T'ai-tsung: The Man and the Persona, w: Essays on T'ang Society: The Interplay of Social, Political and Economical Forces, red. J.C. Perry, B.L. Smith, Leiden 1976.
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 3 razy

Meta Tagi