Obyś cudze dzieci uczył! Magia zawodu czy przekleństwo wszech czasów? Na wstępie od redaktorki – bardzo osobiście [Teaching as such. A glamorous profession or a curse of all time? Some introductory remarks from the editor] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obyś cudze dzieci uczył! Magia zawodu czy przekleństwo wszech czasów? Na wstępie od redaktorki – bardzo osobiście [Teaching as such. A glamorous profession or a curse of all time? Some introductory remarks from the editor]

Abstrakt

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
Imiona komunikacji językowej, czyli demakijażowanie sensów. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marcelinie Grabskiej strony 29 - 32
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Katarzyna Wojan, Obyś cudze dzieci uczył! Magia zawodu czy przekleństwo wszech czasów? Na wstępie od redaktorki – bardzo osobiście [Teaching as such. A glamorous profession or a curse of all time? Some introductory remarks from the editor], [In:] Imiona komunikacji językowej, czyli demakijażowanie sensów. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marcelinie Grabskiej [Different names of linguistic commmunication. De-maquillaging of the meanings. The jubilee book dedicated to Professor Marcelina Grabska], red. Katarzyna Wojan, Żanna Sładkiewicz, Anna Hau, współpraca Katarzyna Wądołowska-Lesner, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 29–32. ISBN 978-83-7865-270-0
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 8 razy

Meta Tagi