Ocena bezpieczeństwa statku w czasie katastrofy na morzu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena bezpieczeństwa statku w czasie katastrofy na morzu

Abstrakt

W pracy przedstawiono podstawowe charakterystyki statku w stanie uszkodzonym. Omówiono metody oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Przedstawiono proponowaną metodę oceny bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym wraz z procedurą możliwą do wykorzystania w warunkach operacyjnych. Opisano całościowy model ryzyka wypadku.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Machine Construction and Maintenance strony 75 - 88,
ISSN: 1232-9312
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Gerigk M.: Ocena bezpieczeństwa statku w czasie katastrofy na morzu// Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems. -., nr. nr 1 (2011), s.75-88
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi