Ocena dokładności stosowanych metod projektowania układów geometrycznych toru. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena dokładności stosowanych metod projektowania układów geometrycznych toru.

Abstrakt

W pracy poddano szczegółowej analizie trzy wybrane zagadnienia z zakresu projektowania układów geometrycznych toru kolejowego. Pierwsze z nich, to błąd, jaki powstaje w wyniku stosowania uproszczonego sposobu wyznaczania rzędnych poziomych na podstawie równania krzywizny. Zaproponowano tutaj nowe rozwiązanie, z zastosowaniem rachunku operatorów. Drugie rozpatrywane zagadnienie to określenie zakresu stosowalności rozwiązań analitycznych wykorzystujących wielomiany wyższego stopnia oraz ich kombinacje z funkcjami trygonometrycznymi. Trzeci problem dotyczy projektowania krzywej przejściowej, a konkretnie jej lokalizacji między prostą a łukiem kołowym. Chodzi tutaj głównie o określenie położenia środka krzywej w zależności od kąta zwrotu stycznych projektowanej trasy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XII Konferencja Naukowa Drogi Kolejowe 2003. strony 173 - 185
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Koc W., Mieloszyk E., Kubitzki J.: Ocena dokładności stosowanych metod projektowania układów geometrycznych toru.// XII Konferencja Naukowa Drogi Kolejowe 2003./ Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2003, s.173-185
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi