Ochrona praw twórców programów komputerowych prawem autorskim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ochrona praw twórców programów komputerowych prawem autorskim

Abstrakt

W artykule przedstwaiono możliwości ochrony praw twórców programów komputerowych w świetle ustawy o prawie autroskim i prawach pokrewnych. Przedstawiony został przedmiot i podmiot prawa autorskiego oraz osobiste i majątkowe prawa autorskie. Przeanalizowano problemy związane ze specyfiką powstawania programów komputerowych jak np.: podmiot prawa autorskiego w przypadków utworów współautorskich czy utworów pracowniczych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jędrzejewska-Szczerska M.: Ochrona praw twórców programów komputerowych prawem autorskim // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi