Odmienność zachowania energetycznego silnika hydraulicznego liniowego - siłownika. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odmienność zachowania energetycznego silnika hydraulicznego liniowego - siłownika.

Abstrakt

Silniki hydrauliczne liniowe - siłowniki, ze względu na zastosowane w ich konstrukcji uszczelnienia ruchowe, wykazują odmienne zachowanie energetyczne w porównaniu z silnikami obrotowymi. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazują kluczowe znaczenie struktury sterowania dławieniowego na wielkość strat tarcia w siłowniku. W pracy przedstawiono wyniki badań siłownika zasilanego w trzech strukturach sterowania dławieniowego szeregowego, wykazujące odmienne zachowanie silnika liniowego w porównaniu z obrotowym. Na podstawie bilansu energetycznego układu hydraulicznego, przeprowadzono analizę pracy siłownika w układzie stałociśnieniowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Piątek D.: Odmienność zachowania energetycznego silnika hydraulicznego liniowego - siłownika.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi