Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego : wybrane problemy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego : wybrane problemy

Abstrakt

W publikacji dokonano charakterystyki i klasyfikacji podstawowych rodzajów biopaliw. Streszczono szereg aktów prawnych regulujących polski rynek biopaliw. W rozdziale scharakteryzowano również aktualną produkcję biopaliw oraz oszacowano możliwości rozwoju krajowego rynku biopaliw. Istotna część publikacji została poświęcona koncepcji indywidualnej produkcji biopaliw na pokrycie własnego zapotrzebowania energetycznego producenta.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Biopaliwa strony 55 - 78
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E., Meler P., Ciunel K., Lewandowski W.: Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego : wybrane problemy// Biopaliwa/ ed. red. nauk. F. Krawiec. Warszawa: Difin, 2010, s.55-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi