Określenie scenariuszy we współpracy z użytkownikami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Określenie scenariuszy we współpracy z użytkownikami

Abstrakt

Dokonano analizy możliwości zastosowania scenariuszy dowspomagania użytkowej perspektywy wytwarzania aplikacji bazujących nausługach. Wyróżniono kategorie scenariuszy, przeanalizowano istniejące techniki pod względem specyfiki scenariuszy usług, a następnie zaprezentowano szkic metodyki tworzenia scenariuszy we współpracy z użytkownikami, która uwzględnia zarówno perspektywy użytkownika jak i perspektywy technologii.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
KASKBOOK Przedsięwzięcia i usługi informacyjneRozdział: Przedsięwzięcia a scenariusze usług strony 11 - 17
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bobkowska A.: Określenie scenariuszy we współpracy z użytkownikami// KASKBOOK Przedsięwzięcia i usługi informacyjneRozdział: Przedsięwzięcia a scenariusze usług/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.11-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi