On finite element modelling of architectural fabrics for hanging roofs - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On finite element modelling of architectural fabrics for hanging roofs

Abstrakt

Artykuł dotyczy modelowania konstytutywnego i identyfikacji parametrów materiałowych dla tkanin technicznych powszechnie stosowanych w konstrukcjach membranowo-cięgnowych. Autorzy przedstawiają krótką charakterystyke modeli stosowanych w opisie zachowania sie tkanin technicznych. Opisano metodę do idetyfikacji nieliniowo-sprężystych właściwości tkanin technicznych. Dodatkowo dokonao porówania wyników z prób jednoosiowego rozciągania z próbami dwuosiowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MACHINE DYNAMICS PROBLEMS nr 30, strony 7 - 17,
ISSN: 0239-7730
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Ambroziak A., Kłosowski P., Woźnica K.: On finite element modelling of architectural fabrics for hanging roofs// MACHINE DYNAMICS PROBLEMS. -Vol. 30., nr. nr 2 (2006), s.7-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi