Optymalizacja procedur dyskryminacyjnych w procesie weryfikacji mówców - metodyka doboru wag parametrów = Optimization of discriminative procedures in speaker verification process - a method for selecting parameter weights - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja procedur dyskryminacyjnych w procesie weryfikacji mówców - metodyka doboru wag parametrów = Optimization of discriminative procedures in speaker verification process - a method for selecting parameter weights

Abstrakt

Poddano testowaniu system weryfikacji mówców, działający w sposób zależny od tekstu, oparty na parametrach cepstralnych. Wstępnie przyjęto wagi wyrównane przypisane do zdefiniowanego w ten sposób wektora wag, właściwego dla obranego systemu parametryzacyjnego. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci macierzy pomyłek (''confusion matrix''). Dobór wartości wektora wag odbywał się w oparciu o część treningową bazy danych przy użyciu trzech różnych kryteriów: minimalizacja rozrzutu wewnątrzklasowego, minimalizacja prawdopodobieństwa błędnej weryfikacji i maksymalizacja regionu granicznego. Walidacja tej metodyki została wykonana z wykorzystaniem testowej części bazy danych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
57. Otwarte Seminarium z Akustyki, Gliwice 20-24 września 2010. - [CD] strony 83 - 86
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek A.: Optymalizacja procedur dyskryminacyjnych w procesie weryfikacji mówców - metodyka doboru wag parametrów = Optimization of discriminative procedures in speaker verification process - a method for selecting parameter weights// 57. Otwarte Seminarium z Akustyki, Gliwice 20-24 września 2010. - [CD]/ Gliwice: Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, 2010, s.83-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi