Osiągnięcia leksykografów polskich na obczyźnie od wieku XVI do roku 1959 [The achievements of Polish lexicographers living abroad between the 16th century and the year 1959] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Osiągnięcia leksykografów polskich na obczyźnie od wieku XVI do roku 1959 [The achievements of Polish lexicographers living abroad between the 16th century and the year 1959]

Abstrakt

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza III strony 73 - 81
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Katarzyna Wojan, Osiągnięcia leksykografów polskich na obczyźnie od wieku XVI do roku 1959 [The achievements of Polish lexicographers living abroad between the 16th century and the year 1959], [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza III, red. Alicja Pstyga, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 73–81, ISBN 978-83-7326-564-6
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 3 razy

Meta Tagi