Parametric method of preliminary prediction of the ship building costs - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Parametric method of preliminary prediction of the ship building costs

Abstrakt

Przedstawiono założenia koncepcyjne i teoretyczne metody, opracowano wzory aproksymacyjne służące odpowiednio do wyznaczania jednostkowych kosztów budowy: kadłuba, wyposażenia okrętowego oraz siłowni z układem napędowym. Utylitarny charakter metody zilustrowano przykadami prognoz kosztów budowy czterech różnych typów statków zaprojektowanych w ramach projektu EUREKA BALTECOLOGICALSHIP E!3065.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Michalski J.: Parametric method of preliminary prediction of the ship building costs// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi