Participatory projects in urban area – opportunities and limitations on the example of 2013 Podwórkowa Rewolucja - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Participatory projects in urban area – opportunities and limitations on the example of 2013 Podwórkowa Rewolucja

Abstrakt

Participatory projects implemented in urban space have a group of supporters and opponents. The aim of this article is to define the possibilities and limitations of this type of spatial activities on the example of the 2013 Podwórkowej rewolucji in the development of the Edukacja obywatelska w działaniu project in cooperation with the Social Innovation Foundation and its Neighborhood House - the Gościna Przystań, where the inhabitants and users of the five Oranieskie courtyards took an active part in the whole design process.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W : Object - Architecture - Environment : The problems of sustainable design. Vpl. III strony 117 - 130
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Stasiak A.: Participatory projects in urban area – opportunities and limitations on the example of 2013 Podwórkowa Rewolucja// W : Object - Architecture - Environment : The problems of sustainable design. Vpl. III/ ed. Robert Idem, Anna Górka Gdańsk: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2018, s.117-130
Bibliografia: test
 1. Literatura − Barełkowski Robert, Problemy implementacji projektowania partycypacyjnego w Polsce, "Space & Form" 2014, nr 22_3, s. 3.
 2. − Brennan Sean et al., Zespół Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Przewodnik po podwórkach -czyli jak w dziesięciu krokach zmienić wspólnie z mieszkańcami przestrzeń ich sąsiedztwa, Gdańska Fundacja In- nowacji Społecznej, Gdańsk 2013.
 3. − Kaźmierczak Tomasz, Olech Anna, Modele partycypacji publicznej, w: Partycypacja publiczna. O uczest- nictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. Olech Anna, Fundacja Instytut Spraw Publicznych War- szawa 2011, s.100-110.
 4. − Konopka Adam, Rewolucja podwórkowe na Oruni, http://krytykapolityczna.pl/kraj/miasto/rewolucje- podworkowe-na-oruni/ [14.07.2017].
 5. − Niżnik-Dobosz Iwona, Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego, w: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. Dolnicki Bogdan, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 23-24.
 6. − Olejarczyk Piotr, Od podwórek się zacznie?, http://www.mojaorunia.pl/index.php?option= com_orunia&Itemid=24&task=artykul&id=2499 [14.07.2017].
 7. − Pawłowska Krystyna (red.), Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2010.
 8. − Sanoff Henry, Integrowanie programowania, ewaluacji i partycypacji w projektowaniu architektonicz- nym: podstawy teorii Z, Wydawnictwo Naukowe Stowarzyszenia Psychologia i Architektura, Poznań 1999.
 9. − Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pl/partycypacja [10.04.2017].
 10. − Spinuzzi Clay, The Methodology of Participatory Design, "Technical Communication", Vol. 52, Nr 2. May 2005, s. 163-174.
 11. − The International Association for Public Participation, www.iap2.org [10.04.2017]. otwiera się w nowej karcie
 12. Streszczenie Projekty partycypacyjne realizowane w przestrzeni miejskiej mają grono zwolenników i przeciwników. Celem tego artykułu jest określenie możliwości i ograniczeń tego typu działań przestrzennych na przykładzie zrealizo- wanej w 2013 roku Podwórkowej rewolucji w ramach tworzonego projektu Edukacja obywatelska w działaniu przy współpracy z Fundacją Innowacji Społecznej oraz należącym do niej Domem Sąsiedzkim -Gościna Przy- stań, podczas której mieszkańcy i użytkownicy pięciu oruńskich podwórek brali czynny udział w całym procesie projektowym. otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
 • brak finansowania
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi