Pasmo Gdańsk-Kartuzy a teoretyczny model urbanizacji funkcjonalno-przestrzennej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pasmo Gdańsk-Kartuzy a teoretyczny model urbanizacji funkcjonalno-przestrzennej

Abstrakt

Opracowanie przypomina koncepcje tzw. "korytarzy osiedleńczych" tworzonych przez pasma zurbanizowane, w skład których wchodziły wyodrębnione strukturalne jednostki osadnicze. Pasma te były obsługiwane przez wiązki infrastruktury technicznej a dostępność do poszczególnych jednostek i ich wielkości wynikały z warunków i możliwości technicznych środków komunikacji masowej, oraz możliwości fizycznych człowieka określanych parametrami ruchu pieszego. Takie założenia, przyjmowane do konstruowania hierarchicznych struktur urbanistycznych oraz ich konsekwentna realizacja w wielu krajach świata przeciwdziałały skutecznie rozlewaniu się zabudowy poza granice miast i powstawaniu przypadkowych, amorficznych form zagospodarowania przestrzeni. Na przykładzie teoretycznego modelu pasma zurbanizowanego Gdańsk - Kartuzy (z 1970 r) zastanawiano się nad określeniem zasad rozwoju współczesnego osadnictwa.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Chojnacki M.: Pasmo Gdańsk-Kartuzy a teoretyczny model urbanizacji funkcjonalno-przestrzennej// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi