The nature of emitting states in electroluminescence of polymeric films do-ped with anthracene andanthracene-based supramolecules - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The nature of emitting states in electroluminescence of polymeric films do-ped with anthracene andanthracene-based supramolecules

Abstrakt

Zaobserwowano nową odmianę bi-molekularnych stanów wzbudzenia elektronowego w polimerowych jednowarstwowych diodach EL z molekułami antracenu wbudowanymi bezpośrednio w matrycę poliwęglanową, jak i pośrednio przez ich włączenie jako grup chromoforowych w dużych makromolekułach rotaxanowych. Stwierdzono, że obok typowej emisji ekscymerowej pojawia się długofalowe pasmo elektromerowe. Pasmo to związane jest z emisją kolumbowsko związanych par elektron-dziura z ładunkiem rozdzielonym na odległość większą niż 0.4 nm, kiedy to ze względu na warunki energetyczne powstanie ekscymeru jest już niemożliwe. Stosując różne kombinacje molekuł i supramolekuł z antracenem w matrycy poliwęglanowej pokazano jak zmieniają się stosunki ilościowe w koncentracji ekscymerów i elektromerów, prowadząc do zróżnicowania zarówno widm fotoluminescencji, jak i elektroluminescencji.

Autorzy (5)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMICAL PHYSICS nr 277, strony 387 - 396,
ISSN: 0301-0104
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kalinowski J., Giro G., Cocchi M., Fattori V., Zamboni R.: The nature of emitting states in electroluminescence of polymeric films do-ped with anthracene andanthracene-based supramolecules// CHEMICAL PHYSICS. -Vol. 277., (2002), s.387-396
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi