Wysokowydajne diody elektroluminescencyjne: nowe źródła światła - właściwości, zastosowania, ograniczenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wysokowydajne diody elektroluminescencyjne: nowe źródła światła - właściwości, zastosowania, ograniczenia

Abstrakt

W referacie przedstawiono podstawowe technologie, materiały, rozwiązania konstrukcyjne i kierunki badań nad wysokowydajnymi półprzewodnikowymi źródłami światła, a także przewidywane konsekwencje ich szerokiego wykorzystania nie tylko natury technicznej, ale także ekonomicznej. Przedstawiono parametry istniejących wysokowydajnych diod elektroluminescencyjnych i porównano je z parametrami innych źródeł światła. Omówiono perspektywy rozwojowe, a także ograniczenia i podstawowe problemy, jakie wiążą się z tymi źródłami.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 407 - 412,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Pluciński J.: Wysokowydajne diody elektroluminescencyjne: nowe źródła światła - właściwości, zastosowania, ograniczenia// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.407-412
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi