Detekcja materiałów przy użyciu organicznych tranzystorów polowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Detekcja materiałów przy użyciu organicznych tranzystorów polowych

Abstrakt

W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił rozwój elektroniki organicznej, która stała się ważnym obszarem badań naukowych i technologicznych. Organiczne ogniwa fotowoltaiczne i organiczne diody elektroluminescencyjne zostały wykorzystane w urządzeniach komercyjnych, a jednym z najbardziej obiecujących zastosowań dla organicznych tranzystorów polowych są czujniki chemiczne i biologiczne. Postęp w tej dziedzinie jest tematem tego opracowania. W rozdziale przedstawiono zasadę działania, podstawowe parametry oraz charakterystyki prądowo-napięciowe organicznych tranzystorów polowych (OFET) oraz możliwości wykorzystania tych urządzeń jako czujników substancji gazowych i ciekłych. Przedstawiono zasadę działania czujników wykorzystujących OFET, a także potencjalne możliwości aplikacyjne tych urządzeń.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W :Cywilizacja XXI w. – nowe rozwiązania technologiczne strony 138 - 156
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Franz M.: Detekcja materiałów przy użyciu organicznych tranzystorów polowych// Cywilizacja XXI w. : nowe rozwiązania technologiczne/ ed. Monika Maciąg, Kamil Maciąg Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s.138-156
Bibliografia: test
 1. Bernards D.A., Owens R.M., Malliaras G.G. Organic Semiconductors in Sensor Applications, Springer Series in Material Science, (2007). otwiera się w nowej karcie
 2. Torsi L., Magliulo M., Manoli K., Palazzo G. Organic field-effect transistors: a tutorial review, Chemical Society Reviews, 42 (2013), s. 8612-8628. otwiera się w nowej karcie
 3. Lin P., Yan F. Organic thin-film transistors for chemical and biological sensing, Advanced Materials, 24 (2012), s. 34-51. otwiera się w nowej karcie
 4. Mabeck J.T., Malliars G.G. Chemical and biological sensors based on organic thin-film transistors, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 384 (2006), s. 343-353. otwiera się w nowej karcie
 5. Someya T., Dodabalapur A., Huang J., See K.C., Katz H.E. Chemical and physical sensing by organic field-effect transistors and related devices, Advanced Materials, 22 (2010), s. 3799-3811. otwiera się w nowej karcie
 6. Kergoat L., Piro B., Berggen M., Horowitz G., Pham M-Ch. Advances in organic transistor-based biosensors: from organic electrochemical transistors to electrolyte-gated organic field-effect transistors, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 402 (2012), s. 1813-1826. otwiera się w nowej karcie
 7. Shen H., Di Ch-A., Zhu D. Organic transistor for bioelectronics applications, Science China, 60 (2017), s. 437-449. otwiera się w nowej karcie
 8. Zang Y., Huang D., Di Ch-A., Zhu D. Device engineered organic transistors for flexible sensing applications, Advanced Materials, 28 (2016), s. 4549-4555. otwiera się w nowej karcie
 9. Lv A., Pan Y., Chi L. Gas sensors based on polimer field-effect transistors, Sensors, 17 (2017), s. 1-16. otwiera się w nowej karcie
 10. Zhang C., Chen P., Hu W. Organic field-effect transistor-based gas sensors, Chemical Society Reviews, 44 (2015), s. 2087-2107. otwiera się w nowej karcie
 11. Lilienfeld J.E. Method and apparatus for controlling electric currents, US Patent 1745175, (1930). otwiera się w nowej karcie
 12. Kahng D., Atalla M.M. Silicon -silicon dioxide field induced surface devices, IRE-AIEE Solid-State Device Res. Conf., Carnegie Inst. of Technology, Pittsburgh, PA, 27th-29th October 1960. otwiera się w nowej karcie
 13. Horowitz G., Fichou D., Peng X., Xu Z., Garnier F. A field-effect transistor based on conjugated alpha-sexithienyl, Solid State Communications, Vol. 72, 4 (1989), s. 381-384. otwiera się w nowej karcie
 14. Tsumura A., Koezuka H., Ando T. Macromolecular electronic device: field-effect transistor with a polythiophene thin film, Applied Physics Letters, 49 (1986), s. 1210-1212. otwiera się w nowej karcie
 15. Sirringhaus H. 5th Anniversary Article: Organic Field-Effect Transistors: The Path Beyond Amorphous Silicon, Advanced Materials, 26 (2014), s. 1319-1335. otwiera się w nowej karcie
 16. Sirringhaus H. Reliability of organic field-effect transistors, Advanced Materials, 21 (2009), s. 3859-3873. otwiera się w nowej karcie
 17. Subbarao N.V.V., Gedda M., Iyer P.K., Goswami D.K. Enhanced environmental stability induced by effective polarization of a polar dielectric layer in a trilayer dielectric system of organic field-effect transistors: a quantitative study, ASC Applied Materials&Interfaces, 7 (2015), s. 1915-1924. otwiera się w nowej karcie
 18. Horowitz G. Organic field-effect transistor, Advanced Materials, 10 (1998), s. 365-377. otwiera się w nowej karcie
 19. Zaumseil J., Sirringhaus H. Electron and ambipolar transport in organic field-effect transistors, Chemical Reviews, 107 (2007), s. 1296−1323. otwiera się w nowej karcie
 20. Köhler A., Bässler H. Electronic Processes in Organic Semiconductors, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, (2015). otwiera się w nowej karcie
 21. Pope M., Swenberg Ch.E. Electronic Processes in Organic Crystals, Clarendon Press, New York (1999). otwiera się w nowej karcie
 22. Karl N. Charge-Carrier Mobility in Organic Crystals, Organic Electronic Materials, Springer, (2001), s. 283-326. otwiera się w nowej karcie
 23. Brütting W. Organic Semiconductors, Encyclopedia of Physics, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, (2005), s. 1866-1876. otwiera się w nowej karcie
 24. Minemawari H., Yamada T., Matsui H., Tsutsumi J., Haas S., Chiba R., Kumai R., Hasegawa T. Inkjet printing of single-crystal films, Nature, 475 (2011), s. 366-367. otwiera się w nowej karcie
 25. Franz M. Raport wewnętrzny projektu pt. Organic Stability Project, KTP Program Merck Chemicals Ltd oraz University of Southampton (2010).
 26. Veres J., Ogier S., Lloyd G. Gate insulators in organic field-effect transistors, Chemistry of Materials, 16 (2004), s. 4543-4555. otwiera się w nowej karcie
 27. Hardigree J.F.M., Katz H.E. Through thick and thin: tuning the threshold voltage in organic field-effect transistors, Accounts of Chemical Research, 47 (2014), s. 1369-1377.
 28. Chou Y-H., Chang H-Ch.,Liu Ch-L., Chen W-Ch. Polymeric charge storage electrets for non-volatile organic field effect transistor memory devices, Polymer Chemistry, 6 (2015), s. 341-352. otwiera się w nowej karcie
 29. Coropceanu V., Cornil J.,Filho D.A.S., Olivier Y., Silbey R., Brédas J.L. Charge transport in organic semiconductors, Chemical Reviews, 107 (2007), s. 926-952. otwiera się w nowej karcie
 30. Schroeder R., Majewski L. A., Grell M. A study of the threshold voltage in pentacene organic field-effect transistors, Applied Physics Letters, 83 (2003), s. 3201-3203. otwiera się w nowej karcie
 31. Yang R.D., Park J., Colesniuc C.N., Schuller I.K., Royer J.E., Trogler W.C., Kummel A.C. Analyte chemisorption and sensing on n-and-p-channel copper phthalocyanine thin-film transistors, The Journal of Chemical Physics, 130 (2009), s. 164703-8. otwiera się w nowej karcie
 32. Huang J., Miragliotta J., Becknell A., Katz H.E. Hydroxy-terminated organic semiconductor-based field-effect transistors for phosphonate vapor detection, Journal of the American Chemical Society, 129 (2007), s. 9366-9376. otwiera się w nowej karcie
 33. Royer J.E., Kappe E.D., Zhang Ch., Martin D.T., Trogler W.C., Kummel A.C. Organic thin-film transistors for selective hydrogen peroxide and organic peroxide vapor detection, The Journal of Physical Chemistry, 116 (2012), s. 24566-24572. otwiera się w nowej karcie
 34. Seo J., Park S., Nam S., Kim H., Kim Y. Liquid crystal-on-organic field-effect transistor sensory devices for perceptive sensing of ultralow intensity gas flow touch, Scientific Reports, 3 (2013), s. 1-6. otwiera się w nowej karcie
 35. Someya T., Dodabalapur A., Gelperin A., Katz H.E., Bao Z. Integration and response of organic electronics with aqueous microfluidics, Langmuir, 18 (2002), s. 5299-5302. otwiera się w nowej karcie
 36. Bergveld P. Thirty years of ISFETOLOGY: what happened in the past 30 years and what may happen in the next 30 years, Sensors and Actuators B: Chemicals, 88 (2003), s. 1-20. otwiera się w nowej karcie
 37. Moss S.D., Johnson C.C., Janata J. Hydrogen, calcium, and potassium ion-sensitive FET transducers: a preliminary report, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 25 (1978), s. 49-54. otwiera się w nowej karcie
 38. van der Schoot B.H., Bergveld P. ISFET based enzyme sensors, Biosensors, 3 (1987), s. 161-186. otwiera się w nowej karcie
 39. Volotovskya V., Soldatkinb A.P., Shul'gac A.A., Rossokhatya V.K., Strikhaa V.I., El'skayab A.V. Glucose-sensitive ion-sensitive field-effect transistorbased biosensor with additional positively charged membrane: dynamic range extension and reduction of buffer concentration influence on the sensor response, Analytica Chimica Acta, 322 (1996), s. 77-81. otwiera się w nowej karcie
 40. Yates D.E., Levine S., Healy T.W. Site-binding model of the electrical double layer at the oxide/water interface, Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 1: Physical Chemistry in Condensed Phases, 70 (1974), s. 1807-1818. otwiera się w nowej karcie
 41. Osa T. Potentiometric response of lipid modified ISFET, Applied Biochemistry and Biotechnology, 41 (1993), s. 35-40. otwiera się w nowej karcie
 42. Madou M., Morrison S. Chemical sensing with solid state devices, Academic Press, 1989. otwiera się w nowej karcie
 43. Morf W.E. The principles of ion-selective electrodes and of membrane transport, Volume 2, Elsevier Science, 1981. otwiera się w nowej karcie
 44. Bartic C., Palan B., Campitelli A., Borghs G. Monitoring pH with organic-based field- effect transistors, Sensors and Actuators B: Chemical Special Issues 83 (2002), s. 115-122. otwiera się w nowej karcie
 45. Bartic C., Campitelli A., Borghs S. Field-effect detection of chemical species with hybrid organic/inorganic transistors, Applied Physics Letters, 82 (2003), s. 475-477. otwiera się w nowej karcie
 46. Scarpa G., Idzko A.L., Yadav A., Thalhammer S. Organic ISFET Based on Poly (3-hexylthiophene), Sensors, 10 (2010), s. 2262-2273. otwiera się w nowej karcie
 47. Liu J., Agarwal M., Varahramyan K. Glucose sensor based on organic thin film transistor using glucose oxidase and conducting polymer, Sensors and Actuators B: Chemical, 135 (2008), s. 195-199. otwiera się w nowej karcie
 48. Zhang Q., Subramanian V. DNA hybridization detection with organic thin film transistors: Toward fast and disposable DNA microarray chips, Biosensors and Bioelectronics, 22 (2007), s. 3182-3187. otwiera się w nowej karcie
 49. Yan F., Moka S.M., Yub J., Chana H.L.W., Yangb M. Label-free DNA sensor based on organic thin film transistors, Biosensors and Bioelectronics, 24 (2009), s. 1241-1245. otwiera się w nowej karcie
 50. Khan H.U., Roberts M.E., Johnson O., Förch R., Knoll W., Bao Z. In situ, label-free DNA detection using organic transistor sensors, Advanced Materials, 22 (2010), s. 4452-4456. otwiera się w nowej karcie
 51. Roberts M.E., Mannsfeld S.C.B., Stoltenberg R.M., Bao Z. Flexible, plastic transistor- based chemical sensors, Organic Electronics, 10 (2009), s. 377-383. otwiera się w nowej karcie
 52. Scarpa G., Idzko A-L., Yadav A., Martin E., Thalhammer S. Toward cheap disposable sensing devices for biological assays, IEEE Transactions On Nanotechnology, 9 (2010), s. 527-532. otwiera się w nowej karcie
 53. Sokolov A.N., Tee B.C-K., Bettinger C.J., Tok J.B.-H., Bao Z. Chemical and engineering approaches to enable organic field-effect transistors for electronic skin applications, Accounts Of Chemical Research, 45 (2012), s. 361-371. otwiera się w nowej karcie
 54. Lee W., Kim D., Rivnay J., Matsuhisa N., Lonjaret T., Yokota T., Yawo H., Sekino M., Malliaras G.G., Someya T. Integration of organic electrochemical and field-effect transistors for ultraflexible, high temporal resolution electrophysiology arrays, Advanced Materials, 28 (2016), 9722-9728. otwiera się w nowej karcie
 55. Nawrocki R.A., Matsuhisa N., Yokota T., Someya T. 300-nm imperceptible, ultrafl exible, and biocompatible e-skin fit with tactile sensors and organic transistors, Advanced Materials, 2 (2016), s. 1500452. otwiera się w nowej karcie
 56. Carpi F., De Rossi D. Electroactive polymer-based devices for e-textiles in biomedicine, IEEE Transactions On Information Technology In Biomedicine, 9 (2005), s. 295-318. otwiera się w nowej karcie
 57. Bonfiglio A., De Rossi D., Kirstein T., Locher I.R., Mameli F., Paradiso R., Vozzi G. Organic field effect transistors for textile applications, IEEE Transactions On Information Technology In Biomedicine, 9 (2005), s. 319-324. otwiera się w nowej karcie
 58. Stoppa M., Chiolerio A. Wearable electronics and smart textiles: a critical review, Sensors, 14 (2014), s. 11957-11992. otwiera się w nowej karcie
 59. Fitzgerald J.E., Bui E.T.H., Simon N.M., Fenniri H. Artificial nose technology: status and prospects in diagnostics, Trends in Biotechnology, 35 (2017), s. 33-42. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 116 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi